Palvelut


Lääkeneuvonta

Neuvomme ja opastamme lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa. Tietojärjestelmämme mahdollistaa myös reseptilääkkeiden mahdollisten yhteisvaikutusten huomioinnin niiden lääkkeiden osalta, jotka on ostettu meidän apteekistamme.

Yhdyshenkilöt: astma, diabetes ja sydän

Apteekissamme työskentelee astmaan, diabetekseen ja sydänsairauksiin erikoistuneet henkilöt, joilta saat ajantasaista tietoa sairauksien hoidosta ja lääkityksestä.

Koneellinen annosjakelu

Koneellisessa annosjakelussa asiakkaan säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet toimitetaan 2 viikoksi kerrallaan annospusseihin jaeltuna. Ennen koneellisen annosjakelun aloittamista tarkistetaan käytössä olevien lääkkeiden keskinäinen yhteensopivuus ja soveltuvuus annosjakeluun. Palvelu on maksullista.

Reseptien uusiminen

Asiakkaan pyynnöstä voimme lähettää sähköisen reseptin uusimispyyntöjä. Reseptin uusimisesta perimme 1 € /resepti.

Laskutus

Liittymällä apteekin tiliasiakkaaksi et tarvitse käsitellä rahaa tai maksukortteja apteekissa asioidessasi. Apteekki laskuttaa tiliasiakasta kerran kuukaudessa. Laskutus tapahtuu joko paperilaskuna, suoramaksuna tai eLaskuna. Suoramaksua käyttävä asiakas saa kuukausittain kirjeitse ennakkoilmoituksen ja apteekki veloittaa maksun eräpäivänä suoraan asiakkaan tililtä. eLasku toimitetaan suoraan verkkopankkiin. 

Kysy laskutusmahdollisuuksista lisää henkilökunnalta!

Schengen-todistus

osoittaa yksityishenkilön mukanaan kuljettamiensa huumaavien tai psykotrooppista ainetta sisältävien lääkkeiden tarpeellisuuden matkustaessaan Schengen-alueella. Schengen-sopimuksen piiriin kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Saksa, Belgia, Ranska, Alankomaat, Itävalta, Luxemburg, Espanja, Portugali, Italia, Kreikka, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Tsekki, Slovakia, Unkari, Slovenia ja Malta.

Apteekki voi antaa todistuksen Suomessa vakituisesti asuvalle henkilölle. Todistusta hakiessaan henkilöllä on oltava mukanaan lääkepakkaus, lääkettä koskeva lääkemääräys ja passi. Passin numero merkitään todistukseen. Apteekki täyttää todistuksen ja allekirjoittaa sen. Todistus voidaan antaa lääkettä toimitettaessa tai jälkikäteen siitä apteekista, mistä lääke on toimitettu. Todistus on voimassa 30 vuorokautta matkan alkamispäivästä. Schengen-todistuksen laatimisesta perimme 10 €:n maksun.

Lääkkeiden hävittäminen

Käyttämättä jääneet ja vanhentuneet lääkkeet ovat ongelmajätteitä. Niitä ei voi hävittää kotitalousjätteiden mukana. Tuo lääkejätteet maksutta apteekkiin, toimitamme ne edelleen ongelmajätelaitokselle hävitettäväksi. 

Apteekki ei voi lunastaa takaisin käyttämättä jääneitä lääkkeitä lääketurvallisuussyistä, vaikka pakkaus olisi avaamaton.

Luennointi

Käymme mielellämme luennoimassa apteekkiin ja sen toimintaan sekä lääkehoitoihin liittyvistä aiheista. Alueen potilasjärjestöt, kerhot ja koulut voivat olla yhteydessä apteekkariin, niin sovimme asiasta tarkemmin.